מוסדות העמותה

בעלי התפקידים במוסדות העמותה שלנו נבחרים אחת לשנה בבחירות, וכהונתם אורכת בהתאם שנה אחת.


האסיפה הכללית הינה הגוף העליון בעמותה, וחברים בה כלל חברי וחברות העמותה. האסיפה מתכנסת לפחות פעמיים בשנה, ופעילותה מתבצעת בהתאם לתקנון רשם העמותות.


יושב ראש האסיפה נבחר מקרב חברי וחברות העמותה, והוא האחראי על תוכנית העובדה וסדר יומה של האסיפה.


מקרב חברי העמותה נבחרים 4 חברי ועד מנהל. בהתכנסותם הראשונה הם בוחרים יו"ר לוועד. הוועד המנהל קובע בעצמו אחת לכמה זמן יתכנס. הוא האחראי על ניהולה השוטף של העמותה, ובסמכותו לפעול בשמה ולייצג את אותה.

אל ארבעת חברי הוועד המנהל מצטרפים בקבלת ההחלטות 3 נציגים של השותפים הכלכליים של המועדון (ספונסרים). לחברי העמותה רוב מספרי בקבלת ההחלטות.


מנכ"ל העמותה ממונה על ידי חברי הוועד המנהל. הוא האחראי על ניהול העמותה בכפוף לתקנון.


ועדת הביקורת נבחרת אחת לשנה מבין חברי העמותה. תפקיד הוועדה הוא לבקר את תקינות פעילות העמותה ומוסדותיה, לוודא ביצוע החלטות ולפקח על התחום הכלכלי. הוועדה מרכזת תלונות ובקשות ומעבירה אותן לאסיפה הכללית ולחברי הוועד המנהל.


הוועד המנהל 2020-21


נציגי האוהדים הנבחרים


  • יותם כרמון (יו"ר)

  • ירון דוויק

  • ברק בן יעקב

  • איל ריבלין


נציגי השותפים
 

  • אבישי בלום, נציגו של מר יוסי ליפקין

  • פרנק אזולאי, נציגו של מר לארי טננבאום

  • ג׳ואל גרינברג


ניתן לפנות לחברי הוועד - עם מי תרצו לדבר?

© כל הזכויות שמורות לקטמון מועדון אוהדים (ע"ר)