top of page

הוועד המנהל

חברי הוועד המנהל
300x300_0003_uplift.png

הוועד המנהל של העמותה מונה 7 אנשים:
 

  • 4 חברי עמותה הנבחרים בבחירות כלליות אחת לשנה.

  • 3 נציגים של אנשי עסקים שתרמו תרומה משמעותית לקבוצה (נבחרים ע"י 4 נציגי האוהדים בוועד המנהל).


בבחירות 2020-21 נבחרו לכהן בוועד המנהל ארבעת חברי העמותה הבאים:

יותם כרמון, שנבחר גם לתפקיד יו"ר הועד המנהל

ירון דוויק

ליאור יונה

אריאל מונין


בנוסף, מונו שלושת הנציגים הבאים:
 

אבישי בלום, נציגו של מר יוסי ליפקין

פרנק אזולאי, נציגו של מר לארי טננבאום

ג'ואל גרינברג


ניתן לפנות לחברי הוועד - עם מי תרצו לדבר?

קהל מועדון האוהדים הפועל ירושלים
אסיפת חברי עמותה

טקסט טקסט

קישור קישור קישור
קישור
bottom of page