top of page

פרויקט קרית יערים

שחקני הפרויקט
300x300_0003_uplift.png

כפר הנוער קרית יערים הינו פנימייה ירושלמית לילדים ולילדות בסיכון. הללו מגיעים מרקע סוציו-אקונומי מורכב, אחרי שסבלו מחסך בשירותים חברתיים הולמים להתפתחותם. משלא הסתגלו למסגרות רגילות, בני ובנות הנוער מקבלים בכפר "הזדמנות שנייה" לשוב למסלול חיים נורמטיבי, לסיים 12 שנות לימוד ולהשיג תעודת בגרות.

בתוך כפר הנוער קרית יערים הקמנו בשנת 2011 קבוצות כדורגל. עוד לפני כן נעשו נסיונות לייסד קבוצות ספורט במקום, אך הם לא צלחו: לנערים היה קושי בקבלת סמכות המאמן, והם לא הביעו רצינות והתמדה במסגרת האימונים. המאמנים הרימו ידיים. אולם העקביות, המסירות והרצון האמיתי של עובדי המועדון שלנו הצליחו לייצר בכפר פעילות משמעותית ומסודרת, שנטעה שורש.


כיום ישנם כ-80 נערים ונערות בגילאי 13-18 הרשומים בתוכנית הכדורגל שלנו. בקרית יערים מייחסים לפעילות הספורטיבית המאורגנת שינוי במדדים נוספים, דוגמת עליה באחוז המתגייסים לצה"ל וצמצום מקרי אלימות בכפר.

אנו מפעילים בקרית יערים שתי קבוצות כדורגל: קבוצה בוגרת לכיתות י'-יב', וקבוצה צעירה לכיתות ז'-ט'.
שתיהן משחקות דרך קבע ב"ליגת הפנימיות" של ישראל. ובעיקר – הן מקנות הרגלי עבודה ספורטיביים-מקצועיים, מוטיבציה לנצח ויכולת להכיל הפסד, כבוד ליריב ושליטה באמוצויות.

טקסט טקסט

קישור קישור קישור
קישור
bottom of page