top of page

הכר את המועמד - אהוד שוורצברג

אוהד הפועל ירושלים מגיל 10, חבר עמותה מיום הקמתה ב-2007, ומאז ברציפות בכל השנים ומכהן כחבר בוועדת הביקורת החל מהעונה הנוכחית. אני ירושלמי במקור, ובשנים האחרונות עברתי לגור בתל-אביב. כיום אני עובד ככלכלן וכמנהל בקרה תקציבית בחברת מבנה נדל"ן. בוגר תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית ותואר שני בכלכלה. מזה שנים שאני לוקח חלק פעיל בפעילויות העמותה השונות. כך, הקמתי בעברי יחד עם חברי עמותה נוספים את צוות הסקאוט שסייע לצוות המקצועי של המועדון לאתר שחקנים ולנתח משחקים, סייעתי בהיבטים מבניים וכלכליים שונים, ואני לוקח חלק, לעתים קרובות, ב"פודקאסטמון" – הפודקסט של אוהדי הקבוצה. כך גם, בעבר לקחתי חלק במספר פגישות שנגעו לשינוי תקנון העמותה, ובמהלך השיחות שנוגעות לאיחוד – לקחתי חלק פעיל בהובלת קבוצות השיח. אני יכול לומר שהעיסוק בעמותה הוא ברמה היומיומית אצלי.

החזון

בתור חובב כדורגל מושבע, הצלחתה של קבוצת הבוגרים שלנו לאורך השנים חשובה לי מאוד, אבל כמובן שהעמותה שלנו היא הרבה יותר מקבוצת הבוגרים. הפעילות החברתית שלה, וכן פעילויות נוספות שהיא מייצרת, והשינוי שהיא הביאה לירושלים, גורמים לי להבין את חשיבותה הרבה. את הרצון לשמש חבר בוועדת הביקורת אני מזהה מתוך שאיפה לעלות שלב בסיוע לעמותה, בכללותה. בסופו של יום, תפקידה של ועדת הביקורת הוא לשמש כמעין "מראה" למי שמובילים את פעילות העמותה בכלל ולוועד המנהל בפרט. המראה הזו, תפקידה, להציג בעיות או נקודות שנכון להאיר בפעילות העמותה, וכך גם להציע פתרונות לבעיות מסוימות. בד בבד, נוכח העובדה שבמסגרת עבודתי אני מתעסק הרבה עם דוחות כספיים ותקציבים, אוכל לתרום רבות לקידום המועדון בנושאים הנוגעים לניהול כספי, תוך העלאת הצעות לשינוי. כל זאת, כמובן, תוך איתור נקודות הדרושות תיקון או בחינה.
 

תודה רבה לאהוד! נזכיר שניתן ליצור קשר עם אהוד בטלפון 052-3307797

Comments


Workaround for Wix bug

bottom of page