top of page

בחירות 2020 התוצאות

הבחירות למוסדות העמותה לשנת החברות 2020/2021 הסתיימו.  556 חברי עמותה הצביעו השנה בבחירות, שהם 76% מחברי העמותה (לעומת 461 מצביעים שהיוו 57% מחברי העמותה בשנה שעברה). 
ואלה תוצאות הבחירות: לוועד המנהל נבחרו: ירון דוויק, איל ריבלין, יותם כרמון (קרפד) וברק בן יעקב (שקיבלו 339, 336, 334 ו-317 קולות בהתאמה). המועמד מרכוס גרשקוביץ קיבל 247 קולות ולא נבחר.
לוועדת הביקורת נבחרו: אור סדן, גדליה גיליס, ואיל מלול (שקיבלו 388, 253 ו-253 קולות בהתאמה). המועמד יובל פדיה קיבל 238 קולות ולא נבחר. 
בנוסף אישרו חברי העמותה את בחירתו של גל הוכשטיין לתפקיד יו"ר האסיפה. ברכות לנבחרים! כאמור בסעיף 83 לתקנון ניתן להגיש ערר על תוצאות הבחירות לוועדת הבחירות לכתובת  vote2020@katamon.co.il עד ליום חמישי ה-7.5.2020 בשעה 22:30 נודה לכם אם תדווחו לנו כיצד ניתן לדעתכם לשפר את הליך הבחירות לשנה הבאה בכתובת  vote2020@katamon.co.il תודה רבה לכל מי שעזר בארגון הבחירות והליווי במהלך ימי ההצבעה, ולחברי העמותה הרבים שגילו מעורבות פעילה.  בהצלחה לכולם, ויאללה הפועל!   ועדת הבחירות - עינת ואלדד.

בחירות 2020 התוצאות
bottom of page