top of page

01/1966

תאריך לידה:

זיוה בנהיון

מנהלת קבוצה

זיוה בנהיון
תמונות
מי אני

מי אני

הצטרפה להפועל בעונת 2020-21


מנהלת קבוצת הבוגרות וה"אמא" של הקבוצה. אחראית על כל תחום הלוגיסטיקה והציוד בקבוצה ועל השחקניות הזרות. איתנו מיום הקמת הקבוצה. 

bottom of page