top of page

הכר את המועמד - אור סדן

ירושלמי במקור ותל-אביב בשנים האחרונות. מתגורר עם בת הזוג שלי גל והכלבה שלנו מרתה. בוגר תואר שני במשפטים בהתמחות בתחום זכויות האדם. מרצה למשפטים בפקולטה למשפטים במסלול האקדמי, המכלל למינהל. כך גם אני משמש כמנחה קליניקה לחופש המידע בפקולטה, העוסקת בקידום שוויון באמצעות מידע. בנוסף, אני משמש כעו"ד בתנועה לחופש המידע, עמותה הפועלת לקידום שקיפות והסברה על אודות חשיבות השקיפות לחיזוק הדמוקרטיה, ובתוך כך, לקידום זכויות אדם. בטרם התחלתי להרצות בפקולטה למשפטים, שימשתי כיועמ"ש של התנועה לחופש המידע במשך שלוש שני וחצי. בנוסף, אני משמש כמנהלה האדמיניסטרטיבי של הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, הפועלת במכללה למינהל ומטרתה קידום שיח זכויות האדם בישראל. בוגר בית הספר "גבעת גונן" שנמצא בשכונת קטמון. חניך ומדריך (בעבר) בתנועת הנוער השומר הצעיר. במהלך שירותי הצבאי כמפקד טנק הוענק לי אות מצטיין הנשיא. אוהד הפועל ירושלים משנת 1999 .מאז שקמה העמותה, אני לוקח חלק פעיל בפעילויות השונות, וזאת בין היתר כחבר בוועדת הביקורת שלה מאז שזו קמה.

החזון

העמותה שלנו עברה שינויים רבים בשנים האחרונות ועם השינויים הגיעו אתגרים משמעותיים, וזאת במיוחד נוכח העליי ה לליגה הבכירה – אשר דורשת הליך למידה משמעותי כשבראש ובראשונה ישנה חשיבות רבה מלמידה מהדרך. במרוצת השנים צברתי ידע משפטי רב הנוגע לעמותות, וזאת הן נוכח תפקידיי השונים בתנועה לחופש המידע, הן במסגרת התפקיד בעמותה והן נוכח השנים שלי כמרצה וכעו"ד. ההיכרות עם מבנה העמותה ועם מורכבותה מסייע לי, כחלק מהוועדה, לזהות נקודות תורפה ולהתריע במקרים שונים על שינויים נצרכים או על הערות על פעילויות שונות שביצעה העמותה, וזאת, בעיקר, על מנת ללמוד משגיאות ולהשתפר. מערך ביקורת פועל במקרים רבים רק "לאחר מעשה" אולם אני מאמין, וכך גם פעלה הוועדה בשנים האחרונות, שנכון יותר לפעול יותר באופן של ביקורת אקטיבית, אשר יודעת להרים יד ולהאיר נקודות מורכבות עוד לפני מעשה, וכמובן גם להעיר, אם עולה צורך, לאחר מעשה. הביקורת האקטיבית מאפשרת לנו, כוועדת ביקורת, להציע הצעות לשינוי מיידי של החלטות על מנת להימנע ממה שאנחנו מוצאים כטעויות אפשריות, וכמובן הכול על מנת לייעל את פעילות העמותה ולממש את חזונה ואת מטרותיה. אין ספק שהעלייה לליגת העל ועוד קודם לכן השינוי שבוצע בעמותה בבחינת איחוד אוהדי הפועל ירושלים תחת קורת גג אחת, הצריך מהעמותה לשנות את פעילותה במובנים שונים וכן לעבור תהליך למידה. תפקידה של ועדת הביקורת במובן זה היא המטרה של כל חבר וחברת עמותה, של כל חבר וחברת ועד מנהל ושל כל עובד ועובדת – הצלחת העמותה וניצול המשאבים הקיימים ביעילות, לצורך קידום הצלחתה. תפקיד הוועדה הוא לבחון כיצד העמותה מקדמת את מטרותיה בצורה ראויה, וזאת תוך שימת דגש על קידום הערכים שעליהם מושתתת העמותה. רק בדרך זו נוכל להבטיח שהיציע יהיה מקום שבו כולם וכולן ירגישו שייכים וכי העמותה פועלת בצורה המיטבית על מנת לקדם את מטרותיה. ועדת הביקורת צריכה לפעול, לעמדתי, בשני אופנים מרכזיים: ראשית, כגוף המייעץ לוועד המנהל במקרים שבהם הוועד המנהל מוצא לנכון, ולחילופין כאשר הוועדה מזהה שיש מקום להתערבות ולהבעת עמדה; ושנית, כגוף ביקורת במובנו הקלאסי אשר מבקר את פעילות העמותה לאחר מעשה תוך מתן הצעות לשיפור, לייעול ולתיקון ליקויים. אני מאמין כי הליך חשיבה משותף, שכולל את דעתם של מי שיושבים גם כן מחוץ לוועד המנהל, יכול להניב תוצאות חיוביות מאוד.
 

תודה רבה לאור! נזכיר שניתן ליצור קשר עם אור בטלפון 052-3687579

Comentarios


Workaround for Wix bug

bottom of page