top of page

01/12/1978

תאריך לידה:

דודו אוחיון

מנהל משק

דודו אוחיון
תמונות
מי אני

מי אני

החל מקיץ 2023, אוחיון מופקד על ציוד וביגוד השחקנים, באימונים בעמק הארזים ובמשחקי הקבוצה במגרשים השונים. אוהד מושבע אשר ששיחק בהפועל בנערותו, ובמרוצת השנים שימש בתפקידים דומים בקבוצת הכדורגל והכדורסל האדומות.

bottom of page